Beleidsplan The Peacock Foundation

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden en blijven als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in uw aanigfte inkomstenbelasting.

The Peacock Foundation heeft sinds 10 juli 2008 de ANBI status. Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe regels met betrekking tot openheid. Het beleidsplan van de stichting moet op onze website thepeacockfoundation.nl staan, duidelijk moet zijn wie de bestuurders zijn, wat de beloningstructuur is.

Hieronder leest u ons beleidsplan.

Het bestuur van The Peacock Foundation bestaat uit Simone de Pauw, voorzitter, Robbert E.C.M. Mutsaerts secretaris, Patrick R.B. Lakerveld.

ANBI beleidsplan The Peacock Foundation

 • Opgericht 21 april 1997
 • KvK-nummer: 41227368
 • RSIN nummer: 8061.38.129
 • Oprichter: Wijlen de heer J.L. de Pauw
 • Voorzitter: Mevrouw S. de Pauw
 • Penningmeester: De heer P.R.B. Lakerveld
 • Secretaris: De heer R.E.C.M. Mutsaerts

Wijlen de heer J.L. de Pauw richtte in april 1997 deze stichting op met als doel:

 • Het (doen) ondersteunen van charitatieve doelstellingen en projecten in binnen- en buitenland.
 • Het (doen) ondersteunen van culturele doelstellingen en projecten
 • Het (doen) begeleiden van dergelijke doelstellingen en projecten
 • Het controleren van desbetreffende nazorg en al het geen daarmee direct en indirect verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles genomen in de ruimste zin des woords.

De droom en wens van oprichter J.L. de Pauw was om als The Peacock te laten beschikken over voldoende financiële middelen om haar doelen te verwezenlijken. De afgelopen jaren is dit zeker gelukt en daarbij verwijzen wij u naar onze website www.peacockfoundation.nl

“Mijn grootste wens is dat dit geweldige succes in andere delen van het land opvolging zou krijgen. Ook al zit je niet bij de Quote 500 het is financieel best haalbaar en het geeft veel meer geluk dan heel veel overbodige luxe.”

De giften en donaties zijn de afgelopen jaren voornamelijk besteed aan het organiseren en begeleiden van verschillende boottochten voor 27 verschillende verzorgingshuizen voor bejaarden en minder valide mensen in geheel Nederland. Tevens zijn er veelvuldig optredens georganiseerd in deze huizen vergezeld met verschillende artiesten.

Ook voor de komende jaren staan er weer optredens gepland welke met vol enthousiasme zullen worden begeleid door ons bestuur en haar vrijwilligers.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van The Peacock Foundations hebben geen enkel winstoogmerk, zij zijn toegetreden uit ideële overwegingen. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werk voor The Peacock Foundation. Eventueel gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Het bestuur heeft tal van plannen voor de komende jaren en daarbij zal het gedachtengoed van de heer J.L. de Pauw zeker niet worden vergeten.

December 2013, Aerdenhout