FINANCIËLE GEGEVENS 2014

TOELICHTING OP DE BALANS                                                             December 31, 12- 2014

 • Vorderingen en overlopende activa
 • Overlopende activa
 • Nog te ontvangen posten
  5.072
 • Vorderingen en overlopende activa
  5.072
 • LIQUIDE MIDDELEN
 • Banken
 • ING Bank betaalrekening
  728
 • ING Spaarrekening
  240.68 1
 • Liquide middelen
  24 1.409
 • Balans activa
  246.409

TOELICHTING OP DE CREDIT ZIJDE 

 • EIGEN VERMOGEN
 • Overige reserves
 • Overige reserves
  246.481
 • Kapitaal
  246.48 1
 • Overlopende passiva
 • Balans passiva
  246.48 1

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIES                                       December 31, 12- 2014

 • SPONSORING EN GIFTEN
 • Sponsoring en giften
 • Sponsoring en giften
  1 1 4.250
 • KANTOORKOSTEN
 • Contributies en abonnementen
 • Automatiseringskosten
  1 .27 1
 • Kantoorkosten
  1 .336
 • ALGEMEEN
 • Notariskosten
 • Notariskosten
 • Overige algemene kosten
 • Notariskosten
 • Bedrijfsverzekeringen
  1 .1 50
 • Overige algemene kosten
  68
 • Algemene kosten
  1.082
 • VERKOOP
 • Reclamekosten
 • Reclamekosten /Advertentiekosten
 • Kosten
  1 1 6.668
 • Netto winst
  1 1 6.668
 • OVERIGE BATEN
 • Interest banktegoeden
 • Bankrente spaarrekening ontvangen
  3.922
 • Overige baten
  3.922
 • RESULTAAT NA BELASTINGEN
  1 1 2.746
 • GENERAAL TOTAAL
  - 1 12.746