FINANCIËLE GEGEVENS 2012

TOELICHTING OP DE BALANS                                                             December 31, 12- 2012

 • Vorderingen en overlopende activa
 • Nog te ontvangen posten
  9.129
 • Vorderingen en overlopende activa
  9.129
 • Liquide middelen
 • Banken
 • ING Bank betaalrekening
  516
 • ING spaarrekening
  386.596
 • Liquide middelen
  387.1 1 2
 • Balans activa
  396.24 1

TOELICHTING OP DE CREDIT ZIJDE 

 • eigen vermogen
 • overige reserves
  396.24 1
 • kapitaal
  396.24 1
 • overlopende passiva
  -
 • balans passiva
  396.24 1

TOELICHTING OP DE WINS EN VERLIES                                          December 31, 12- 2012

 • Sponsoring en giften
 • sponsoring en giften
 • sponsoring en giften
  1 3.226
 • kantoorkosten
  -
 • contributies en abonnementen
  396.24 1
 • contributies en abonnementen
  78
 • kantoorkosten
  78
 • algemeen
 • notariskosten
 • notariskosten
 • overige algemene kosten
 • overige algemene kosten
 • algemene kosten
  154
 • verkoop
 • reclamekosten
 • reclamekosten/advertentiekosten
  43
 • kosten
  1 3.50 1
 • netto winst
  13.50 1
 • overige baten
 • interest banktegoeden
 • bankrente spaarrekening ontvangen
  4.607
 • overige baten
  4.607
 • resultaat na belastingen
  8.895
 • generaal totaal
  -8.895