FINANCIËLE GEGEVENS 2015

TOELICHTING OP DE BALANS                                                             December 31, 12- 2015

 • Vorderingen en overlopende activa
 • Overlopende activa
  2.735
 • Vorderingen en overlopende activa
  2.735
 • LIQUIDE MIDDELEN
 • Banken
  109.130
 • Liquide middelen
  109.130
 • Vlottende activa
  111.865
 • Balans activa
  111.865

TOELICHTING OP DE CREDIT ZIJDE 

 • EIGEN VERMOGEN
 • Overige reserves
  111.863
 • Kapitaal
  111.863
 • Eigen vermogen
  111.863
 • Vermogen en passiva
  111.863
 • Balans passiva
  111.863
 • Balans
  111.863

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIES                                       December 31, 12- 2015

 • SPONSORING EN GIFTEN
 • Sponsoring en giften
  134.055
 • Totaal sponsoring en giften
  134.055
 • KANTOORKOSTEN
 • Contributies en abonnementen
  299
 • Automatiseringskosten
  469
 • Kantoorkosten
  768
 • ALGEMEEN
 • Bedrijfsverzekeringen
  1.150
 • Overige algemene kosten
  230
 • Algemene kosten
  1.380
 • Kosten
  -136.203
 • Netto winst
  -136.203
 • OVERIGE BATEN
 • Interest banktegoeden
  1.585
 • Overige baten
  1.585
 • Overige baten/lasten
  1.585
 • BELASTBAAR BEDRAG
  -134.618
 • RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
  -134.618
 • RESULTAAT NA BELASTINGEN
  -134.618