Financiële gegevens 2017


Toelichting op de balans December 31, 12-2017

TOELICHTING ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa                                                        44,90

Liquide middelen                                                                              33.227,87

Vlottende activa                                                                                33.272,77

Balans activa                                                                                     33.272,77


TOELICHTING PASSIVA

Kapitaal                                                                                            – 66.727,23

Eigen vermogen                                                                               – 66.727,23

Langlopende schulden                                                                     100.000,00

Vreemd vermogen                                                                            100.000,00

Vermogen en passiva                                                                         33.272,77

Balans passiva                                                                                     33.272,77

Balans                                                                                                 33.272,77


TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING

Totaal sponsoring en giften                                                              60.283,30

Kantoorkosten                                                                                       107,69

Algemene kosten                                                                                 1418,97

Kosten                                                                                             – 61.809,96

Netto winst                                                                                     – 61.809,96

Overige baten                                                                                          44,90

Overige baten / lasten                                                                             44,90

Belastbaar bedrag                                                                           – 61.765,06

Resultaat voor belastingen                                                              – 61.765,06

Resultaat na belastingen                                                                 – 61.765,06

Generaal totaal                                                                                – 61.765,06