FINANCIËLE GEGEVENS 2013

TOELICHTING OP DE BALANS                                                             December 31, 12- 2013

 • Vorderingen en overlopende activa
 • Overlopende activa
 • Nog te ontvangen posten
  6.556
 • Vorderingen en overlopende activa
  6.556
 • LIQUIDE MIDDELEN
 • Banken
 • ING Bank betaalrekening
  868
 • ING Spaarrekening
  358.1 25
 • Liquide middelen
  358.993
 • Balans activa
  365.549

TOELICHTING OP DE CREDIT ZIJDE 

 • EIGEN VERMOGEN
 • Overige reserves
 • Overige reserves
  359.227
 • Kapitaal
  359.227
 • Overlopende passiva
  6.322
 • Balans passiva
  365.549

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIES                                       December 31, 12- 2012

 • SPONSORING EN GIFTEN
 • SPONSORING EN GIFTEN
 • SPONSORING EN GIFTEN
  42.096
 • Kantoorkosten
 • Contributies en abonnementen
 • Contributies en abonnementen
  66
 • Kantoorkosten
  66
 • ALGEMEEN
 • Notariskosten
 • Notariskosten
  908
 • Overige algemene kosten
 • Overige algemene kosten
  500
 • algemene kosten
  1 .408
 • VERKOOP
 • Reclamekosten
 • Reclamekosten /Advertentiekosten
 • Kosten
  43.570
 • Netto winst
  43.570
 • OVERIGE BATEN
 • Interest banktegoeden
 • Bankrente spaarrekening ontvangen
  6.556
 • Overige baten
  6.556
 • RESULTAAT NA BELASTINGEN
  37.014
 • GENERAAL TOTAAL
  -37.014